GrowBiz Banner

Inisiatif di bawah Program Pembangunan Perniagaan Usahawan Mikro (BizME) – GrowBiz

Logo GrowBizLogo bantuan Kewangan SME Corp

Program GrowBiz

Program GrowBiz merupakan satu inisiatif di bawah Program Pembangunan Perniagaan Usahawan Mikro (BizME) oleh SME Corp. Malaysia yang menyasarkan secara khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan membimbing perusahaan mikro bagi menaiktaraf perniagaan mereka menjadi perusahaan bersaiz kecil. GrowBiz akan dikendalikan oleh Rakan Pelaksana berkelayakan yang dilantik oleh SME Corp. Malaysia dengan pengalaman yang luas dalam transformasi perniagaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS).

GrowBiz menggunakan pendekatan hand-holding bermodul yang berstruktur merangkumi elemen bimbingan perniagaan dan latihan, penarafan perniagaan dan pensijilan, serta pemantauan perniagaan untuk membimbing perusahaan mikro mentransformasi perniagaan mereka ke tahap seterusnya.

SME Corp. Malaysia membiayai 90% daripada kos pakej program untuk semua peserta GrowBiz. Perusahaan mikro yang menyertai hanya perlu membayar baki 10% sebagai yuran penyertaan bersama dengan caj RM100 bagi pendaftaran Status PMKS.

Rakan Pelaksana Semenanjung Malaysia: AverNoble Sdn Bhd

Tarikh Akhir Permohonan: 31 Mei 2024

BAHAGIAN A: PROFIL PEMILIK SYARIKAT / PESERTA

(Nota: Semua maklumat wajib dilengkapkan)

(seperti di Kad Pengenalan)
Jantina
Keturunan
Pemilik Status Belia
(berumur sehingga 30 tahun)
Syarikat Milikan Wanita
(> 51% ekuiti dimiliki oleh wanita ATAU Ketua Eksekutif seorang wanita dan memiliki sekurang-kurangnya 10 % ekuiti syarikat)
Kerakyatan

BAHAGIAN B: PROFIL SYARIKAT

(Nota: Semua maklumat wajib dilengkapkan)

Jumlah Pekerja Sepenuh Masa
Lesen Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang sah
SME Corp. Malaysia membiayai 90% daripada kos pakej program untuk semua peserta GrowBiz. Perusahaan mikro yang menyertai hanya perlu membayar baki 10% iaitu RM 1,450 sebagai yuran penyertaan bersama dengan caj RM100 bagi pendaftaran Status PMKS
Bagaimana anda mengetahui mengenai Program GrowBiz 2024?
Social Media
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Siapa untuk dihubungi?

Sekiranya anda berminat untuk menyertai Program GrowBiz 2024, sila hubungi Rakan Pelaksana (RP) Semenanjung Malaysia yang dilantik oleh SME Corp. Malaysia seperti berikut:  

AverNoble Sdn. Bhd.
Cik Nur Amirah Binti Mansor, Pengurus Program
Tel. : 012-918 2750 / 03-8604 8655
Emel: [email protected]

Maklumat lanjut Program Growbiz 2024: https://www.smecorp.gov.my/index.php/my/programmes1/2015-12-21-09-53-14…

For More Information

aver-icon.png
Get in Touch!
Email :
[email protected]
Phone :
+603 8604 8655
male-deco.png

What’s new at AverNoble 

Get the latest news about professional development and business consultancy